Veranderen moet je ook als het goed gaat

Het WK voetbal is begonnen. We worden overladen met beelden van uitzinnige of intrieste supporters, juichende of ontgoochelde voetbalmiljonairs, én verfrissende of belegen voetbalwijsheden. “Never change a winning team” is zo’n voetbalwijsheid. En ik begrijp waar die gedachte vandaan komt. Mensen zijn gewoontedieren en voelen zich veilig in herkenbare, vertrouwde situaties. Waarom zou je iets veranderen dat goed is …?

Het paard naar het water

Die weerstand voor verandering merken we bij BestBuro heel vaak tijdens onze opleidingen. Deelnemers zijn er meestal allemaal van overtuigd dat de BestBuro-methode hen sneller en efficiënter met hun Microsoft-softwareprogramma’s zal doen werken. Maar ze vertellen er ook vaak meteen bij dat het een uitdaging zal worden om onze methode consequent toe te passen.

Verandering is en blijft moeilijk … wij kunnen het paard naar het water leiden. Drinken zal het zelf moeten doen. ;-)

Durven veranderen

Voor mij is een winning team zeker niet “untouchable”. Daarmee bedoel ik dat succes uit het verleden geen garantie is voor goede resultaten in de toekomst. Een winning team moet je ook in tijden dat het goed gaat durven aanpassen om te kunnen groeien. Ik ben het dus oneens met die voetbalwijsheid.

Achter deze ondernemerswijsheid sta ik wél: als je altijd doet wat je altijd deed, zul je altijd krijgen wat je altijd kreeg, “een status quo”.

Altijd positieve evaluaties

Ik maak even de vertaling naar BestBuro. De evaluaties van onze opleidingen waren meestal positief. We hadden dus een winning team. De deelnemers waren tevreden en gaven zelden aan dat er verbeterpunten waren. Dus waarom veranderen …?

Begrijp me niet verkeerd: die positieve evaluaties waren natuurlijk aangenaam. Maar je kunt pas stappen zetten en groeien als je kritische feedback krijgt en daarmee aan de slag gaat. Bovendien merkten we zelf dat het moeilijk bleef voor bedrijven om de echte tijdsbesparing van de opleidingen te meten.

Aangepaste opleidingsevaluaties

Onze reactie? We hebben ons evaluatieproces grondig aangepast. In het evaluatiemoment vlak na de opleiding leggen we nu de koppeling naar het intakeformulier en meten we ook in welke mate een opleiding heeft voldaan aan het verwachtingspatroon van de deelnemers. De focus in de evaluatie is verschoven van ‘Hoe goed heeft de trainer het gedaan?’ naar ‘Hoe leerrijk was dit voor de deelnemer?’.

Ook een ervaringsevaluatie op maat

Een andere verandering is dat we nu ook twee tot drie maanden na de opleiding een uitgebreide ervaringsevaluatie uitvoeren. Opleidingsverantwoordelijken kunnen ons input geven, zodat we die evaluatie voor bijna honderd procent op maat kunnen opstellen.

De resultaten maken duidelijk welke vaardigheden de deelnemers al hebben toegepast en welke opleidingsbehoeften er nog zijn. Die behoeften proberen wij vervolgens weer in te vullen. De verandering van ons evaluatieproces heeft zo geleid tot een betere opvolging van de cursisten en de toepassing van hun opgedane kennis.

Kritisch blijven

Jezelf, je medewerkers en je bedrijf in vraag blijven stellen, is voor mij een belangrijk element om te blijven ondernemen. Wij zijn ons bewust dat het altijd beter kan. Deze mentaliteit is nodig om als bedrijf klaar te zijn voor de veranderende samenleving en duurzaam te ondernemen. Zie je dus iets dat beter kan? Laat het mij gerust weten: elke@bestburo.be!

 

Digitale groeten

Elke