LUT VERDUYCKT : financieel directeur bij Vanderstraeten

Cursussen Excel en ontwerp ISO-handboek

Vanderstraeten nv is een onderneming met een stevige reputatie in de bouwsector. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in grote bouwprojecten. Hun corebusiness? Ziekenhuizen, rusthuizen en appartementsblokken bouwen. Het bedrijf streeft naar een optimale werking met gestroomlijnde processen en procedures. Om zijn werknemers efficiënter met Excel te laten werken, vroeg de bouwaannemer aan BestBuro om cursussen Excel te organiseren.

Lut Verduyckt: “We hebben voor het eerst met BestBuro samengewerkt in het kader van het ISO-handboek. We merkten dat onze werknemers niet uniform met dat handboek omgingen waardoor de structuur een beetje zoek was. Samen met BestBuro hebben we die onvolkomenheid aangepakt. Het mag dan ook niet verwonderen dat we hen hebben gevraagd om de Excel-problemen van onze medewerkers op te lossen. Excel neemt een belangrijke plaats in onze onderneming in. Iedereen kan er snel en gemakkelijk de informatie die hij nodig heeft in terugvinden. Een goede kennis van Excel is daarom essentieel en dat was niet voor elke medewerker het geval. Die lacune hebben we met de cursussen Excel ingevuld. Elke is een heel motiverende trainer die op een gestructureerde, aangename en ongedwongen manier praktische cursussen Excel geeft vol tips en tricks. De feedback van onze mensen is heel lovend: ze gebruiken het programma nu meer en durven er echt mee aan de slag te gaan. Ze werken efficiënter en verliezen daardoor minder tijd.”

Hebt u interesse om cursussen Excel in uw bedrijf te organiseren? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.