Stijn Dergent : kwaliteitscoördinator bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Access-database, opleiding Outlook

Verkeers- en mobiliteitseducatie, vorming en bewustmaking. Dat zijn de kerntaken van het vormingscentrum Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het doel? Alle Vlamingen sensibiliseren over verkeer en mobiliteit om zo de veiligheid op onze wegen te verhogen. Omdat de VSV heel veel projecten heeft waar meerdere medewerkers aan samenwerken, vroeg de organisatie aan BestBuro om een Access-database op maat te ontwikkelen.

Stijn Dergent: “In onze organisatie werken leden van verschillende teams samen aan projecten. Om een vlotte uitvoering te verzekeren, hadden we behoefte aan een database waarin we nauwkeurig konden bijhouden wie wat tegen wanneer doet. We probeerden eerst intern een database te ontwikkelen, maar het werd al snel duidelijk dat we de hulp van een Access-specialist nodig hadden. We werken voor onze Outlook-opleidingen al heel lang samen met BestBuro. Tijdens een van onze afspraken met Elke bleek dat BestBuro ook veel ervaring heeft in digitale analyses en de ontwikkeling van Access-databases op maat.”

Efficiënte samenwerking

Korte communicatielijnen kenmerken de werkwijze van BestBuro. Stijn: “We hadden rechtstreeks contact met Access-expert Nico. Dat zorgde voor een efficiënte samenwerking, want zo konden we gemakkelijk afspraken maken. Sommige providers werken met projectcoördinatoren als tussenpersoon waardoor het moeilijker communiceren is. Nico had onze procedures en werkwijze heel snel door en voelde onze behoeftes goed aan. Hij heeft onze database daarop afgestemd. We hebben nu een Access-database die helemaal past bij onze organisatie.”

Eerste resultaten

“De implementatie van de database zit nu in de opstartfase. Ze wordt op dit moment nog niet door al onze medewerkers gebruikt. Het is dus nog te vroeg om de impact op onze werking in te schatten, maar de eerste ervaringen en signalen zijn heel positief. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat we met onze Access-database gemakkelijker onze projecten kunnen coördineren en de continuïteit garanderen.”

Wilt u ook de projectcoördinatie in uw bedrijf vergemakkelijken met een Access-database op maat? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.