WENDY THIJS : vormingsverantwoordelijke bij Stad Geel

Opleiding Windows 8, Office 2013

Wendy Thijs: “Het Windows-besturingssysteem en de Microsoft Office-software die we bij Stad Geel gebruikten, waren aan vernieuwing toe. Daarnaast waren we op zoek naar een partner die onze mensen kon trainen om efficiënt te werken met Windows 8 en Office 2013, de nieuwe systemen die we gingen installeren. We kozen voor BestBuro omdat hun expertise en benadering eruit sprongen. Toen we met hen aan tafel zaten om onze noden te bespreken, deden ze meteen concrete voorstellen naar inhoud én aanpak. Daarbij hielden ze ook rekening met het kostenplaatje. Kwaliteit, duurzaamheid, efficiëntie en budget waren de pijlers voor de opleiding. Onze medewerkers krijgen een algemene training ‘Kennismaken met’. Ze kunnen zich ook inschrijven voor een modulaire opleiding op maat waarbij er dieper op de specifieke behoeftes wordt ingegaan. De aangename manier van lesgeven, met trainers die doordrongen zijn van de materie, slaat aan. Iedereen is enthousiast over de samenwerking!”

Hebt u interesse in een opleiding Windows of Office? Neem dan gerust contact op ons op voor meer informatie.